Най-важната застраховка – ЖИВОТ

Интелигентните хора мислят в перспектива, ние им помагаме!

Регулярно заделяш малки суми, изцяло съобразени с личния ти доход, с цел спестяване и натрупване на по-голяма сума с потенциал за допълнителна доходност в бъдещ период от време. А докато заделяш средства за своята цел, получаваш комплексна застрахователна защита.

Както при стандартната застраховка "Живот" имаш възможност за добавяне на допълнителни застрахователни покрития - Злополука, Временна неработоспособност, Особено тежки заболявания и други.

Спестяваш днес, за да си по-сигурен в утрешния ден. Получаваш сигурността на застраховка "Живот", докато заделяш средства за важните неща.

  • Гъвкава застрахователна защита, която ти дава спокойствие и сигурност
  • Възможност за внасяне на допълнителни суми
  • Възможност за частично използване на натрупаните средства

При нас ще получите бързо и компетентно застрахувателно обслужване, ще изготвим пълноценна полица заедно с Вас и ще предоставим безплатна и професионална консултация дори след сключването на застраховката при необходимост. Заявете сега през сайта, по телефона или на място в офисите на НОВА Застрахователна Агенция!

Спестявай, инвестирай, застраховай се и бъди спокоен за важните неща!

Застраховка Живот предоставя възможност за комбинация от застрахователна защита за всяка ситуация ,комбинирана със спестовен елемент, според индивидуалните нужди на всеки клиент.

Застраховка Живот Ви предлага комплексно застрахователно решение, в допълнение към дългосрочна спестовност с гарантирана сума на вноските в спестовен фонд.

Освен високата застрахователна защита и натрупване на Спестовен фонд, застраховката дава възможност за гъвкави решения през срока на договора, които да удовлетворят потребностите на всеки клиент.

Основното покритие на застраховката , включва защита в случай на  трайна неработоспособност от злополука или заболяване над 75% и изплащане на обезщетение в случай на смърт от злополука или заболяване, като към основното свободно може да добавите различни покрития, според Вашите нужди и предпочитания.

Допълнителни покрития, които могат да бъдат  активирани по избор са :

  • Пакет „Злополука“   - Застрахователната сума по пакет "Злополука" е избираема и може да бъде 50%, 100%, 150% или 200% от застрахователната сума по oсновното покритие.
  • Пакет „Злополука на дете“ - Застрахователната сума по пакета е избираема. Могат де се включват деца навършили една година.
  • Пакет „Временна неработоспособност от злополука“ - Допълнителен пакет "Временна неработоспособност от злополука" се сключва към основното покритие на застраховка "Живот"
  • Пакет „Особено тежки заболявания“ - Допълнителният пакет предоставя допълнително финансово обезпечение при диагностициране на едно от 17 „Особено тежки заболявания”, възникнало за пръв път през срока на договора.

Със застраховка Живот се застраховат здрави лица на възраст от 16 до 60 години.

  • Застрахователното покритие изтича при навършване на 70 години
error: Съдържанието е защитено!