Автокаско

Застраховка АВТОКАСКО сега с -30%

Искате добра защита за автомобила и пълно спокойствие на пътя?
Поръчайте лесно и бързо застраховка пълно „Автокаско“ за по-малко от 1 минута!

Попълнете име, телефон, снимайте ни талона на автомобила и вземете най-доброто!

Покрития:

 • Пътно-транспортни произшествия
 • Щети в паркирано състояние
 • Кражба и грабеж на цялото МПС
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Пожар и/или експлозия от различни източници
 • Природни бедствия
 • Други, настъпили не по волята на водача щети
 • ПЪТНА ПОМОЩ
 • Допълнително покритие БОНУС от нас
Бърза заявка за застраховка "Автокаско"

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО?

  Доброволната застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на всички сухопътни моторни превозни средства (МПС), като в това число влизат и ремаркета и полуремаркета, без значение дали щетите са нанесени по Ваша вина или не.

  За разлика от застраховка Гражданска отговорност, Автокаското покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на:

  • Пътно - транспортно произшествие,
  • Природно бедствие,
  • Пожар,
  • Кражба/грабеж,
  • Злоумишлени действия на трети лица.

  Застраховка Автокаско може да включва само някои или всички от изброените покрития, като някои застрахователи предлагат и допълнителни покрития като взривяване, умишлен палеж, покритие на гумите на автомобила и други.
  Застраховка Каско могат да сключат всички ползватели на моторни превозни средства с валидна българска регистрация, като при допълнителни условия от страна на застрахователя това може да се стане и за превозни средства с чуждестранна регистрация.

  ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

  Застраховка Автокаско на МПС осигурява застрахователно покритие на територията на Република България. В зависимост от застрахователната компания може срещу допълнително заплащане или без заплащане на допълнителна премия, или комбиниране на покритието със застраховка Гражданска Отговорност, покритието да се разшири и за чужбина, като обикновено това включва страните членки на споразумението Зелена карта и държавите от Европейския съюз.

  ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

  Както и при задължителната застраховка за автомобилистите Гражданска отговорност, цената на премията по застраховка Автокаско зависи най-вече от вида, марката и техническите характеристики на превозното средство. Цената за всеки се определя индивидуално и може да варира още според териториалната валидност, наличие на предходни щети и изплатени такива, както и начините на плащане – еднократно или разсрочено, макар че много застрахователни компании не променят първоначалната цена при разсрочено плащане.

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА КАСКО

  За сключване на застраховка Автокаско е нужно да представите:

  • попълнено предложение с данни за собственика и автомобила,
  • талон за извършен технически преглед на автомобила,
  • фактура за закупуване на автомобила (при застраховане на нов автомобил).

  ИЗПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

  При настъпило застрахователно събитие, застрахователят може да изплати обезщетението до 15 работни дни, в зависимост дали сте изпълнили всички изисквания по застраховка Автокаско, а това включва:

  • свидетелството за регистрация на МПС,
  • свидетелство за правоуправление на водача,
  • застрахователната полица,
  • документ, доказващ настъпилото събитие,
  • заявление за изплащане на застрахователно събитие,
  • талон за извършен технически преглед на автомобила.

  За да нямате забавяне на полагащото Ви се обезщетение стриктно четете условията по договора си със застрахователната компания преди и след сключване на застраховка Автокаско, при събитие - уведомете незабавно компетентните държавни органи и спазвайте определените сроковете за подаване на иск към застрахователя.

  error: Съдържанието е защитено!